>

Muzeum


Na stránkách Muzea jsme se pokusili vytvořit virtuální prezentaci zkamenělin z Barrandienu a (v budoucnu) křídových usazenin ČR. Nezakládáme si přitom ani na sběratelské dokonalosti ani na vědecké úplnosti vzorků. Jde nám spíše o to podtrhnout estetickou hodnotu zdánlivě běžných i vzácnějnějších zkamenělin. Pro tento účel se nám jeví zbytečné uvádět lokality, popisky na druhové úrovni a měřítko. Komplexnější informace o zkamenělinách mohou zájemci získat ve vědeckých institucích, resp. na jejich webech.

Dalším z důvodů, proč jsme se rozhodli zavěsit stránky Muzea na web, je snaha ukázat, že kromě trilobitů existuje mnoho dalších zajímavých a veřejností často přehlížených skupin.

Fotografie pocházejí z různých zdrojů, od soukromých sběratelů i z veřejných institucí. Na případnou žádost jsme schopni zaslat neredukované foto s přesnějšími informacemi.

Autoři